پژوهش روایی

پژوهش روایی

پژوهش روایی

فرمت فایل: Word

تعداد صفحات:  46

/قسمتی از متن:ساعت 7:50 دقیقه به مدرسه رسیدم, وارد حیاط بزرگ و پر از هیجان مدرسه شدیم.(5)در حین رفتن به آموزشی یکی از دانش آموزان هشتمی که در هفته های قبل بخاطر معلم نداشتن به کلاسشان رفته بودم آمد جلو و گفت خانوم امروز هم سر کلاس ما بیایید.من هم برای اینکه ناراحت نشود با لحن خوبی به او گفتم اگر امکانش باشد حتما می آیم.(4) و بعد از احوالپرسی با مدیر و معاونین و همچنین معلم راهنمای خود (6)، موضوع فعالیت خود را به ایشان اعلام کردم و ایشان نیز مواردی را برای بهتر اجرا کردن و رفع بعضی اشکالات موجود به فعالیت اضافه کردند .


خرید آنلاین